15 LAT KMF Flesz – wystawa jubileuszowa

Piątek – 13 maja 2016 mieliąmy przyjemnoąą otworzyą wystawą jubileuszową. Klub Miąoąnikżw Fotografii Flesz dziaąa od 15 lat. Oprżcz fotografii, ktżre trafiąy do ram na ącianach holu RBP, można byąo zobaczyą pokaz multimedialny – 650 Kadrżw. Nie zabrakąo tortu urodzinowego i szampana. Jak wiadomo – jeden obraz = 1000 sążw, zatem zapraszamy do rzucenia okiem na fotorelacje.

Fot. Tadeusz Drobiąski:

Fot. Piotr Wieczorek:

Comments are closed.