ai??zAdrenalinaai??? wystawa zbiorowa

ai??zAdrenalinaai??? wystawa zbiorowa

W piątek 15 lutego w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbyą sią wernisaż grupyąFlesz. Tytuą wystawy zbiorowej ai???Adrenalinaai??? sugerowaą wiele emocji i te rzeczywiącie byąy. Gążwną ich przyczyną byąa jednak nie sama wystawa lecz promocja albumu fotograficznego pt.ąai???Szubin Miasto i Gmina. 650 lat miastaai???.

Specjalnie z tej okazji na wernisaż przybyli Burmistrz Ignacy Pogodziąski oraz zastąpca Mariusz Piotrkowski, a także Sekretarz Gminy Renata Kabulla. Wąrżd przybyąych na wystawą goąci dostrzegliąmy też przewodniczącego Rady Powiatu Artura Michalaka, dyrektora Muzeum Szubiąskiego Kamilą Czechowską oraz wąaąciciela prywatnej galeriiąai???Korytarzykai???ąMacieja Jeliąskiego oraz wielu innych. Po powitaniu goąci i wprowadzeniu w temat ekspozycji przez prezesa Andrzeja Wroną Pani Sekretarz Renata Kabulla dokonaąa premierowej prezentacji albumu fotograficznego, ukazującego uroki naszej gminy. P. Sekretarz wyraziąa podziąkowania pod adresem gążwnych autorżw zdjąą do albumu ai??i?? cząonkżw grupy Flesz, a także autorżw fotografii z poza grupy. Renata Kabulla wyjaąniąa też, że ąwieżo wydany album powstaą w ramach realizacji projektu pt.ąai???Promocja Marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizacją dziaąaą promocyjnych wspżąfinansowanego ze ąrodkżw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewżdztwa Kujawsko ai??i?? Pomorskiego na lata 2007 ai??i?? 2013ai???.

Do podziąkowaą związanych z pracą nad albumem przyąączyą sią też Burmistrz Ignacy Pogodziąski wrączając osobiącie wydawnictwo wszystkim obecnym autorom zdjąą. Byli to cząonkowie grupy Flesz: Maągorzata Staszak, Maągorzata Junyk, Iwona Dudek, Natalia Jaroszewska, prezes grupy Flesz Andrzej Wrona, Mirosąaw Rzeszowski, Jarosąaw Junyk, Krzysztof Suszek, Marek Nikodem, a także kilka innych osżb zajmujących sią w Szubinie fotografią: Kamila Czechowska, Katarzyna Cieniuch, Magdalena Zygowska, Piotr Bembenek, Roman Andrzej Koliąski.

Należy zaznaczyą, że rok temu grupa Flesz obchodziąa swoje 10-lecie. Album ai??i?? co zauważyą Ignacy Pogodziąski ai??i?? stanowi swoiste zwieączenie tego okresu pracy foto ai??i?? amatorżw.

Po cząąci oficjalnej i promocji wydawnictwa zebrani mogli zapoznaą sią z najnowszą propozycją Flesza. Dodajmy, że autorami prezentowanych w galerii zdjąą tym razem są: Natalia Jaroszewska, Iwona Dudek, Maągorzata Junyk, Agata Januszewska, Maągorzata Staszak, Kamil Libront, Andrzej Wrona, Marek Nikodem, Jarosąaw Junyk, Tomasz Leąniewski, Krzysztof Suszek i Mirosąaw Rzeszowski. Ekspozycją oglądaą można w godzinach pracy biblioteki do 10 kwietnia br., a nowo wydany album trafi niebawem do zbiorżw czytelni naszej biblioteki i tam bądzie można sią z nim zapoznaą.

Leave a Reply