Archive for the “Wystawy” Category

Zima – relacja z wernisażu

W piątkowe popołudnie, 17 lutego 2017 roku odbyło się otwarcie dwóch wystaw. W Galerii Klubu Miłośników Fotografii FLESZ wernisaż fotograficzny pt. ZIMA. Na zdjęciach członkowie klubu zaprezentowali różnorodne oblicza zimowej aury. Zobaczymy m.in. sporo zaśnieżonych górskich pejzaży, panoram oraz zdjęcia ro z detalami skrzącymi sią w krysztaąkach lodu. Swoje zdjącia zaprezentowali: Iwona Dudek, Maągorzata i […]

Prosto z Ulicy

Piątek – 9 wrzeąnia 2016 mieliąmy przyjemnoąą otworzyą nową wystawą zbiorową Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz zatytuąowaną Prosto z Ulicy. Swoje prace zaprezentowali w holu RBP:ąIwona Dudek, Maągorzata Junyk, Natalia Jaroszewska, Agata Januszewska, Dorota Magdziarz, Maągorzata Staszak, Kamil Libront, Tomasz Leąniewski , Jarosąaw Junyk, Roman Nawrocki, Marek Nikodem, Tadeusz Drobiąski, Mirosąaw Rzeszowski i Andrzej Wrona. Grono […]

15 LAT KMF Flesz – wystawa jubileuszowa

Piątek – 13 maja 2016 mieliąmy przyjemnoąą otworzyą wystawą jubileuszową. Klub Miąoąnikżw Fotografii Flesz dziaąa od 15 lat. Oprżcz fotografii, ktżre trafiąy do ram na ącianach holu RBP, można byąo zobaczyą pokaz multimedialny – 650 Kadrżw. Nie zabrakąo tortu urodzinowego i szampana. Jak wiadomo – jeden obraz = 1000 sążw, zatem zapraszamy do rzucenia okiem […]

Fotografia mobilna

W piątkowe popoąudnie, 4 marca 2016 roku w galerii FLESZ mieszczącym sią w holu biblioteki w Szubinie, odbyą sią wernisaż Natalii Jaroszewskiej i Remigiusza Konieczki pt. „Fotografia mobilna”. Prezes Klubu Miąoąnikżw Fotografii FLESZ Andrzej Wrona powitaą wszystkich bardzo licznie przybyąych goąci w swoim oraz dyrektora RBP w Szubinie Mirosąawa Rzeszowskiego imieniu. Natalia Jaroszewska w kilku […]

Leśnym tropem

Wystawa indywidualna Tomasza Leśniewskiego, otwarcie 15.01.2016. Fotorelacja wkrótce.