Drzwi do Aswiata

Fotografie Mirosąawa Rzeszowskiego, zaprezentowane 09.11.2015 w Sąpżlnie.

Comments are closed.