Historia Flesza

Flesz ma piAi??tnaAi??cie lat!

Klub MiAi??oAi??nikA?w Fotografii Flesz w Szubinie powstaAi?? dziAi??ki pasji grupy ludzi, ktA?rzy sweAi??prywatne hobby i osobiste zdolnoAi??ci zdecydowali siAi?? realizowaAi?? w grupie przyjaciA?Ai??,Ai??pragnAi??c wspA?lnie prezentowaAi?? swoje zdjAi??cia mieszkaAi??com Szubina. StaAi??o siAi?? to moA?liweAi??dziAi??ki poparciu dyrekcji Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. To tam powstaAi??a,Ai??ogA?lnie dostAi??pna galeria klubu Flesz. CzAi??onkowie grupy osiAi??gnAi??li swA?j cel nawiAi??zujAi??cAi??swoisty dialog z widowniAi??. DziAi??ki oglAi??dajAi??cym zdjAi??cia zyskaAi??y A?ycie. 11 maja 2001 roku wAi??murach szubiAi??skiej biblioteki odbyAi??o siAi?? pierwsze spotkanie grupy fotografA?w amatorA?wAi??pragnAi??cych utworzyAi?? grupAi?? fotograficznAi??. Byli to: MaAi??gorzata Staszak, Marek Nikodem,Ai??Henryk Wojtas ai??i?? prezes malarskiej grupy Plama’s i nasz doradca w pierwszej fazieAi??istnienia grupy, Andrzej Wrona – obecny prezes Flesza oraz MirosAi??aw Rzeszowski inicjatorAi??spotkania i pierwszy prezes Klubu. Podobnie jak koledzy malarze my teA? pragnAi??liAi??my Ai??podAi??wspA?lnAi?? nazwAi?? prezentowaAi?? swoje prace moA?liwie szerokiemu gronu. DziAi??kiAi??przychylnoAi??ci dyrekcji Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie otrzymaliAi??my do swojejAi??dyspozycji obszerny hol, ktA?ry zamieniAi?? siAi?? szybko w galeriAi?? Ai??fotograficznAi?? Flesza. OdAi??poczAi??tku byAi??o to miejsce szczAi??Ai??liwe, bowiem prezentowane wystawy oglAi??dano nie tylkoAi??na wernisaA?ach, ktA?re byAi??y dla nas zawsze maAi??ym Ai??wiAi??tem, ale teA? na co dzieAi??,Ai??odwiedzajAi??c bibliotekAi??. DziAi??ki temu przez minione piAi??tnaAi??cie lat odbyAi??o siAi?? tam ponadAi??osiemdziesiAi??t wystaw zbiorowych i indywidualnych, a kilka tysiAi??cy zdjAi??Ai?? obejrzaAi??a niezliczona liczba osA?b. CzAi??onkowie Flesza prezentowali swoje zdjAi??cia rA?wnieA? w wielu miejscach poza jejAi??macierzystAi?? siedzibAi??. Fotografie prezentowane sAi?? w rA?A?nych publikacjach i prestiA?owychAi??albumach. Grupa w ciAi??gu tych kilkunastu lat zrealizowaAi??a kilka projektA?w, zaprezentowaAi??aAi??kilka pokazA?w multimedialnych. Za poAi??rednictwem galerii wirtualnej na stronieAi??internetowej Klubu nasza widownia moA?e zwiAi??kszyAi?? siAi?? wielokrotnie. Klub MiAi??oAi??nikA?wAi??Fotografii Flesz skupia dziAi?? kilkanaAi??cie osA?b. ChoAi?? skAi??ad czAi??Ai??ciowo zmienia siAi??, to trzonAi??grupy pozostaAi?? bez zmian. Grupa jest otwarta na nowych czAi??onkA?w. Mamy rA?A?ne zawody,Ai??funkcje, doAi??wiadczenia A?yciowe, poglAi??dy i upodobania kulinarne oraz wiek. A?Ai??czy nasAi??pasja fotografowania bAi??dAi??ca czymAi?? wiAi??cej niA? robienie zdjAi??Ai??. To chAi??Ai?? interpretowaniaAi??Ai??wiata za pomocAi?? obrazu i dzielenia siAi?? nim z publicznoAi??ciAi??. Zapraszamy do galerii i naAi??naszAi?? stronAi?? internetowAi??.

KMF Flesz 2016m