Otwarcie wystawy „Symetrie geometrie” grupy Flesz i wystawy fotografii Agnieszki Bembnista

Cząonkowie Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz w miniony piątek tj. 15 maja 2015 r. otworzyli kolejną wystawą. Tematem prac byą symetria i geometria. Artyąci na swoich zdjąciach starali sią odwzorowaą symetryczno ai??i?? geometryczne pąaszczyzny, podkreąlili dziąki temu klastyczne proporcje i rżwnowagą w otaczającym nas ąwiecie.
Swoje zdjącia zaprezentowali: Dorota Magdziarz, Natalia Jaroszewska, Maągorzata Staszak, Iwona Dudek, Andrzej Wrona, Marek Nikodem, Tomasz Leąniewski, RomanąNawrocki, Kamil Libront i Mirosąaw Rzeszowski.
Przybyli goącie obejrzeli rżwnież wystawą towarzyszącą debiutującej gimnazjalistki z Nakąa nad Notecią ai??i?? Agnieszki Bembnisty. Mąoda artystka specjalizują sią w fotografii portretowej. Fotografuje od trzech lat i widaą, że byąy to intensywne lata pracy i nauki, ponieważ poziom prezentowanych zdjąą zachwycią odwiedzających.
Wystawą można oglądaą do 23 czerwca 2015 r. w godzinach otwarcia szubiąskiej biblioteki.
Tekst: Natalia Jaroszewska
Fot. Kamil Libront

Comments are closed.