Prosto z Ulicy

Piątek – 9 wrzeąnia 2016 mieliąmy przyjemnoąą otworzyą nową wystawą zbiorową Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz zatytuąowaną Prosto z Ulicy.
Swoje prace zaprezentowali w holu RBP:ąIwona Dudek, Maągorzata Junyk, Natalia Jaroszewska, Agata Januszewska, Dorota Magdziarz, Maągorzata Staszak, Kamil Libront, Tomasz Leąniewski , Jarosąaw Junyk, Roman Nawrocki, Marek Nikodem, Tadeusz Drobiąski, Mirosąaw Rzeszowski i Andrzej Wrona.
Grono fotografżw zrzeszonych w KMF Flesz powiąkszyąo sią o dwie nowe cząonkinie:ąAlicja Horbatiuk i Julia Trela.
Otwarta w piątek wystawa czynna bądzie w godzinach pracy Biblioteki do poąowy pażdziernika.

Fot. Iwona Dudek:

Comments are closed.