Zima – relacja z wernisażu

W piątkowe popołudnie, 17 lutego 2017 roku odbyło się otwarcie dwóch wystaw.
W Galerii Klubu Miłośników Fotografii FLESZ wernisaż fotograficzny pt. ZIMA. Na zdjęciach członkowie klubu zaprezentowali różnorodne oblicza zimowej aury. Zobaczymy m.in. sporo zaśnieżonych górskich pejzaży, panoram oraz zdjęcia ro z detalami skrzącymi sią w krysztaąkach lodu.
Swoje zdjącia zaprezentowali: Iwona Dudek, Maągorzata i Jarosąaw Junyk, Alicja Horbatiuk, Kamila Niedżwiecka, Maągorzata Staszak, Andrzej Wrona, Marek Nikodem, Tomasz Leąniewski, RomanąNawrocki i Mirosąaw Rzeszowski.
Na piątrze w Galerii Debiutżw swoje akwarele i pastele pokazaąa Katarzyna Baszak mieszkanka Brzżzek. Katarzyna jest terapeutką, pedagogiem, nauczycielką i malarką. Gążwną inspiracją artystki jest natura, to też na wystawie znalaząy sią ptaki, drzewa i kwiaty w przepiąknych kolorach.
Przekonajcie sią sami jak twżrcy obu wystaw uchwycili piąkno. Wystawą malarstwa Katarzyny można oglądaą do 13 marca, fotografie zimowej aury do 30 marca. Serdecznie zapraszamy 🙂

Prosto z Ulicy

Piątek – 9 wrzeąnia 2016 mieliąmy przyjemnoąą otworzyą nową wystawą zbiorową Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz zatytuąowaną Prosto z Ulicy.
Swoje prace zaprezentowali w holu RBP:ąIwona Dudek, Maągorzata Junyk, Natalia Jaroszewska, Agata Januszewska, Dorota Magdziarz, Maągorzata Staszak, Kamil Libront, Tomasz Leąniewski , Jarosąaw Junyk, Roman Nawrocki, Marek Nikodem, Tadeusz Drobiąski, Mirosąaw Rzeszowski i Andrzej Wrona.
Grono fotografżw zrzeszonych w KMF Flesz powiąkszyąo sią o dwie nowe cząonkinie:ąAlicja Horbatiuk i Julia Trela.
Otwarta w piątek wystawa czynna bądzie w godzinach pracy Biblioteki do poąowy pażdziernika.

Fot. Iwona Dudek:

15 LAT KMF Flesz – wystawa jubileuszowa

Piątek – 13 maja 2016 mieliąmy przyjemnoąą otworzyą wystawą jubileuszową. Klub Miąoąnikżw Fotografii Flesz dziaąa od 15 lat. Oprżcz fotografii, ktżre trafiąy do ram na ącianach holu RBP, można byąo zobaczyą pokaz multimedialny – 650 Kadrżw. Nie zabrakąo tortu urodzinowego i szampana. Jak wiadomo – jeden obraz = 1000 sążw, zatem zapraszamy do rzucenia okiem na fotorelacje.

Fot. Tadeusz Drobiąski:

Fot. Piotr Wieczorek:

Fotografia mobilna

W piątkowe popoąudnie, 4 marca 2016 roku w galerii FLESZ mieszczącym sią w holu biblioteki w Szubinie, odbyą sią wernisaż Natalii Jaroszewskiej i Remigiusza Konieczki pt. „Fotografia mobilna”. Prezes Klubu Miąoąnikżw Fotografii FLESZ Andrzej Wrona powitaą wszystkich bardzo licznie przybyąych goąci w swoim oraz dyrektora RBP w Szubinie Mirosąawa Rzeszowskiego imieniu. Natalia Jaroszewska w kilku zdaniach opowiedziaąa nam o sobie jako mąodej, energicznej, emanującej pasją fotograf, ktżra speąnia sią rżwnież jako modelka. Na swoich fotografiach „przeąamuje schematy i drepcze wąasnymi ącieżkami”, czekając na idealne warunki naciska spust migawki zatrzymując magiczną chwilą. Remigiusz Konieczka przedstawią sią jako fotograf, reżyser i filmowiec w jednym. Swoje rzemiosąo fotograficzne wykuwaą na radzieckim Zenicie a póżniej na japoąskich cyfrżwkach.
Na wystawie możemy obejrzeą prawie 80 fotografii wykonanych smartfonami o charakterze street, industrial, krajobraz, przedmiot, ktżre powstaąy na przestrzeni ostatniego, wspżlnego roku tej Pary. Wystawą można oglądaą do koąca kwietnia w godzinach otwarcia biblioteki.
tekst: Maągorzata Staszak
fotorelacja: Paweą Dobies

10005979_1022713177766965_3025110949770395870_o

Leśnym tropem

Wystawa indywidualna Tomasza Leśniewskiego, otwarcie 15.01.2016.

Fotorelacja wkrótce.

lesnym tropem plakat