Kino plenerowe – pokaz 650 KADRAi??W

27 czerwca 2015 roku w parku Wesżąka odbyą sią pokaz fotografii ząożony z 650 kadrżw autorstwa fotografżw z klubu Flesz. Slideshow można zobaczyą poniżej.

Nasz Portret – 650-lecie Szubina

Otwarcie wystawy na ktżrej można byąo zobaczyą portrety Szubiniakżw autorstwa Fleszowcżw oraz pokażny zbiżr fotografii udostąpnionych przez mieszkaącżw naszego Miasta 26.06.2015 r.

nasz portret plakat

Otwarcie wystawy „Symetrie geometrie” grupy Flesz i wystawy fotografii Agnieszki Bembnista

Cząonkowie Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz w miniony piątek tj. 15 maja 2015 r. otworzyli kolejną wystawą. Tematem prac byą symetria i geometria. Artyąci na swoich zdjąciach starali sią odwzorowaą symetryczno ai??i?? geometryczne pąaszczyzny, podkreąlili dziąki temu klastyczne proporcje i rżwnowagą w otaczającym nas ąwiecie.
Swoje zdjącia zaprezentowali: Dorota Magdziarz, Natalia Jaroszewska, Maągorzata Staszak, Iwona Dudek, Andrzej Wrona, Marek Nikodem, Tomasz Leąniewski, RomanąNawrocki, Kamil Libront i Mirosąaw Rzeszowski.
Przybyli goącie obejrzeli rżwnież wystawą towarzyszącą debiutującej gimnazjalistki z Nakąa nad Notecią ai??i?? Agnieszki Bembnisty. Mąoda artystka specjalizują sią w fotografii portretowej. Fotografuje od trzech lat i widaą, że byąy to intensywne lata pracy i nauki, ponieważ poziom prezentowanych zdjąą zachwycią odwiedzających.
Wystawą można oglądaą do 23 czerwca 2015 r. w godzinach otwarcia szubiąskiej biblioteki.
Tekst: Natalia Jaroszewska
Fot. Kamil Libront

Otwarcie wystawy „Niewidzialne” MirosAi??awa Rzeszowskiego

Wernisaż odbyą sią 10 marca 2015 w Sali wystawienniczej Wojewżdzkiej Biblioteki pedagogicznej w Toruniu ąul. Dąbrowskiego 4.

Otwarciu wystawy bądzie towarzyszyą wykąadąDrzwi w kulturze europejskiejąwygąoszony przez Mirosąawa Rzeszowskiego.

Zdjącia oglądaą można do koąca marca.

http://www.bptorun.edu.pl/index.php?akcja=&art_id=25&id_news=537

Otwarcie wystawy „Kobiety” Aleksandry LewczyAi??skiej

W piątkowy wieczżr (06-03-2015) w Galerii KMF Flesz otworzyliąmy wystawą pt. „Kobiety”, na ktżrej goszczą fotografie Aleksandry Lewczyąskiej. Mąoda artystka zajmuje sią od czterech lat portretowaniem modelek z caąej Polski, na jej kadrach można podziwiaą nie tylko piąkne kobiety, ale też wyszukane plenery w urzekających miejscach. Prace, a jest ich 40, można oglądaą w holu RBP w godzinach otwarcia Biblioteki przy ul. Kcyąskiej 11 w Szubinie przez najbliższy miesiąc.