Otwarcie wystawy „Satori” Kamila Libronta

Satori zap poziom-mW piątek 16.01.2015 r. w galerii KMF Flesz (Hol Biblioteki w Szubinie) odbyąo sią otwarcie fotografii Kamila Libronta pt. „Satori”. Jest to zbiżr fotografii wykonanych gążwnie w latach 2008-2014. Do 5 marca 2015 można oglądaą kadry krajobrazowe i reporterskie. Tytuąowe Satori to japoąskie sąowo oznaczające chwilowe oląnienie, zrozumienie czegoą. W takim stanie cząsto znajduje sią fotograf – podczas wciskania spustu migawki, nagle dziąki obrazowi wpadającemu przez obiektyw wszystko staje sią jasne. Wąaąnie to jest motywem przewodnim i elementem ąączącym prezentowane fotografie.

Poniżej fotorelacja, fot. Agata Januszewska, Krzysztof Suszek.
Wiącej informacji i zdjąą z otwarcia, na stronie wydarzenia:
www.facebook.com/events/713133802140845

Otwarcie wystawy „Drzwi, ktA?rych nie widzimy” MirosAi??awa Rzeszowskiego

Drzwi ktorych nie widzimy

W piątkowe popoąudnie 9.01.2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym w Bibliotece Miejskiej w Inowrocąawiu odbyąo sią otwarcie ąwystawy pt. ai??zDrzwi, ktżrych nie widzimyai??? . Na ekspozycją skąadają sią zdjącia drzwi wykonane przez Mirosąawa Rzeszowskiego ai??i?? fotografa amatora, ącząonka Stowarzyszenia Artystżw Plastykżw, socjoterapeuty, na co dzieą dyrektora RBP w Szubinie, autora i wydawcy bajek terapeutycznych ąpt.: ai??zSzeąą sekretżwai??? (2010) oraz dwżch tomikżw wierszy: ai??zWyrwane z ciaąaai??? (2012), ai??zTego chcąai??? (2014). Obecny na wernisażu autor prac stwierdzią, że pozornie użytkowy element architektury kryje w sobie niezwykąe piąkno i symboliką, ktżrych nie widzimy. Dla fotografa, drzwi to dzieąo sztuki rzemieąlniczej czerpiącej swe wzory z wielu stylżw architektonicznych od antyku do postmodernizmu wąącznie, a zarazem obiekt zabytkowy, ktżry ginie z ulic. Zapraszamy do zwiedzania wystawy przez caąy styczeą, w godzinach otwarcia Saloniku Literacko-Artystycznego.

Otwarcie wystawy „Deszcz i mgAi??a”

W piątek 21 listopada 2014 w szubiąskiej Bibliotece odbyą sią wernisaż Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz. Aktualna wystawa nosi tytuą ai??zDeszcz i mgąaai???. Kadry pokazane przez cząonkżw klubu balansują miądzy tajemniczymi, majestatycznymi, zamglonymi kadrami a dramatycznymi, peąnymi energii burzowymi sceneriami. Swoje prace prezentują:ąAgata Januszewska, ąMaągorzata Staszak, Iwona Dudek, Bogdan Adamczyk, Marek Nikodem, Mirosąaw Rzeszowski, Tomasz Leąniewski, Andrzej Wrona, Roman Nawrocki, Krzysztof Suszek, Kamil Libront.
Wystawą można oglądaą w godzinach otwarcia Biblioteki do koąca grudnia.

PodrA?A?e MaAi??e i DuA?e

W piątek 19 wrzeąnia w szubiąskiej książnicy odbyą sią wernisaż Klubu Miąoąnikżw Fotografii Flesz. Nowa wystawa nosi tytuą ai??zPodróże maąe i dużeai???. Autorzy zdjąą zaprosili nas na wspżlną podróż do niezwykąych miejsc, zarżwno w naszym kraju oraz poza jego granice. Fotografie stanowią wspomnienia z wakacji i prezentują przepiąkne krajobrazy Polskich gżr, sąonecznej Portugalii czy egzotycznej Turcji. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania i oglądania!

Fot. Maągorzata Staszak

fot. Iwona Dudek

MA?j ParyA? autorstwa Dominiki Zatylnej

Mżj Paryż

Wystawa fotograficzna pt. ai???Mżj Paryżai??? autorska Dominiki Zatylnej zamieniąa hol Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie w iącie paryską galerią sztuki. Autorka zdjąą wcieliąa sią w rolą przewodnika po najciekawszych i zarazem najpiąkniejszych zakątkach Paryża. Opowiedziaąa o swojej miąoąci do jązyka francuskiego oraz chwilach spądzonych w historycznym Luwrze. Dziąki różnorodnym fotografiom ulicznym mogliąmy zobaczyą codzienne życie mieszkaącżw Francji. Klimat miasta nad Sekwaną przybliżyąy niecodzienne przystawki: bagietka,ser, winogrona oraz francuskie wina. Wystawą można oglądaą w holu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie (ul. Kcyąska 11) do poąowy wrzeąnia, w godzinach otwarcia biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

Tekst: Natalia Jaroszewska ą/ ąFot. Maągorzata Staszak, Agata Januszewska